Over Ons
Informatie
Grassalco is een staatsmijnbouwbedrijf met als voornaamste taak mineralen en ertsen uit de rijke Surinaamse bodem te exploreren en exploiteren.
Wij zijn in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een bedrijf waar diversificatie van de Surinaamse economie en duurzame ontwikkeling van mens en milieu voorop staan. Grassalco neemt hierin de lead door inkomsten uit niet-duurzame hulpbronnen te investeren in het opzetten en ontwikkelen van duurzame bedrijfstakken.
Ons Bedrijf
Visie President-Directeur
Grassalco is een staatsbedrijf en bestaat in 2021 vijftig jaar. Ons bedrijf staat voor continuiteit en duurzaam bijdragen aan de samenleving. Dit doet zij door niet alleen onze producten tegen concurrerende tarieven aan te bieden, maar ook middels het ontwikelen van kennis en vaardigheden voor de verdere ontwikkeling van de basisdoelen van Grassalco als een holding.

Bij 50 jaar Grassalco staan we stil bij de verworvenheden van de organisatie. In dit verband noem ik het personeel, onze belangrijkste asset. Ons personeel beschikt over een rijkdom aan kennis, ervaring, motivatie en energie waarop Grassalco verder kan bouwen. Het personeel heeft enorme veerkracht getoond in de moeilijke tijden die gekenmerkt worden door slechte financiële omstandigheden alsook de Covid-pandemie.

Daarnaast beschikken wij over mijnbouwrechten die ons de mogelijkheid bieden om steenslag, goud, graniet alsook zand te produceren. De combinatie van bekwaam en gemotiveerd personeel met de toegang tot deze grondstoffen, biedt een gouden kans om Grassalco verder te ontwikkelen en duurzaam bij te dragen aan de Surinaamse samenleving alsook aan de Staatskas.

Naast uitdagingen zijn er talrijke kansen die wij kunnen omzetten in welvaart. Zo is de vraag naar steenslag in ons buurland Guyana ongekend hoog, terwijl wij toegang hebben tot de grondstoffen en technologie om aan deze vraag te kunnen voldoen. Daarnaast verwachten wij dat de vraag naar dit product ook in eigen land verder zal toenemen.

De begroting die voor u ligt, rust op mijn personeel. Deze begroting bevat ideeën, plannen en acties die Grassalco winstgevend moeten maken, een basis moeten leggen voor verdere groei.

Deze begroting is een vertaling van vertrouwen in:
1. het personeel om samen te werken en de gestelde doelen te realiseren;
2. constructieve samenwerking tussen alle stakeholders opdat deze begroting wordt gerealiseerd. 

Wij zullen dan ook investeren in het verder upgraden van het kennisniveau van het personeel middels opleidingen en trainingen. Daarbij is er voldoende aandacht voor het stimuleren van een gezonde leefstijl.

Het bovenstaande impliceert dat wij met vereende krachten en innovatief denken die attitude aan de dag kunnen leggen die vereist is, om in deze moeilijke tijden van Grassalco een gezond, sterk en welvarend bedrijf te maken.

Wesley P. Rozenhout
President-Directeur
Missie
Wij exploreren en exploiteren mineralen en ertsen in Suriname (behalve koolwaterstoffen) zelfstandig en/of in samenwerkingsverband, om de mijnbouwsector tot welvaart en welzijn van de totale natie te ontwikkelen.

Ons uiteindelijk doel is een significante bijdrage te leveren aan de economie van Suriname, en daarmee aan de integrale ontwikkeling van de Surinaamse samenleving.
Visie
Wij zijn de Surinaamse leider in het duurzaam ontwikkelen van mineralen en ertsen.
Grassalco staat er steeds meer om bekend milieuvriendelijke exploratie- en exploitatiesystemen te hanteren. Hierdoor wordt het milieu zo min mogelijk belast en houden we de werk- en leefomgeving van onze werknemers en omliggende gemeenschappen schoon en gezond.
Strategie
In 2012 werd de transformatiefase van NV Grassalco ingezet. Door middel van een aangepaste strategie brachten wij duidelijkheid in “wie wij zijn”, “waar wij voor staan” en “hoe wij onze bedrijfsdoelen wensen te realiseren”. Gedurende dit jaar hebben wij gewerkt aan de interne re-organisatie. Tegelijkertijd zijn verschillende projecten voorbereid, die in de toekomst niet alleen moesten bijdragen aan het bereiken van een hogere productie voor het bedrijf, zij moesten ook een aandeel leveren aan de ontwikkeling van de samenleving.

De opstart van de productie van steenslag en de verkoop van het materiaal is inmiddels een van de bereikte doelen. Hiervoor is een moderne steenslag crusherplant in het district Brokopondo opgezet. Het voornemen was om zowel lokaal als internationaal in de vraag naar kwalitatief hoogwaardig steenslag te voorzien. Dit doel is inmiddels behaald.
Om inhoud te geven aan de diversificatie-gedachte en miliuevriendelijke goudverwerking van de regering van Suriname, is in 2013 gestart met een kwikvrije goudverwerkingsunit te Maripaston in het district Para. Daarnaast is simultaan gewerkt aan een exploratietraject om meer reserves vast te stellen ter verlenging van de levensduur van de Maripaston mijn. Met het exploratie-programma zullen ook houders van een mijnbouwrecht in het gebied worden gestimuleerd om, in samenwerking met Grassalco, exploratie uit te voeren en het materiaal te verwerken in de nog op te zetten Nationale Mijn Verwerkingsunit.

Verdere diversificatie-initiatieven die worden genomen, zijn het verwerken van natuursteen uit Patamacca tot eindproducten, zoals keukenbladen, grafstenen, tegels etc. Verder worden mogelijkheden nagegaan voor de opstart van de kaolin productie en het mijnen en exporteren van bauxiet.
Om de uitgemijnde gebieden van het bedrijf te rehabiliteren, is in 2017 de ‘assets’ van Phytotech NV overgekocht om daarna in partnerschap met Franse laboratoria op grote schaal plantmateriaal aan te maken. Hiermee worden niet alleen de lokale mijnbouwbedrijven voorzien, ook de landbouwsector in Suriname zal hiervan profiteren. Hiermee wordt ook de gedachte van de regering om als voedselschuur van het Caraibisch gebied te fungeren, gestimuleerd.
Om het risico van transport van goud, gewonnen door de kleine goudzoekers en goudbedrijven te verkleinen, zal een goudopkoopbedrijf annex bankfiliaal verrijzen in Brownsweg in het distrikt Brokopondo.
Over Logo en meer
Logo en slogan
Het implementeren van het concernmerk Grassalco, gecombineerd met een nieuwe huisstijl, weerspiegelt ons streven naar een professionele bedrijfsvoering. Iedere keer dat u in aanraking komt met ons personeel, onze klantgerichtheid of ons product, ervaart u Grassalco en alles waar wij voor staan.

We bring prosperity to the surface
De slogan geeft aan “Wie wij zijn”, “Wat wij doen” en “Waarom wij excellent zijn in ons vak”.

Merkbelofte en merkpersoonlijkheid
Grassalco staat garant voor duurzame ontwikkeling in het exploreren en exploiteren van hoge kwaliteit mineralen en ertsen uit eigen bodem. Ook produceren en verkopen wij voordelig winbare mineralen, zoals klinkzand voor zowel kleine huishoudens als het bedrijfsleven. Wij bouwen met u mee, dat beloven wij.

Een vriendelijke organisatie die zelfstandig, betrouwbaar, loyaal en sociaal voelend naar anderen toe is. Beschikt over professionele mijnbouwkennis en deelt deze ook graag met wie daar interesse voor heeft. Hij zegt wat hij doet en doet wat hij zegt.
Merk definitie: Wij zijn leidend in de duurzame ontwikkeling van mineralen en ertsen in Suriname. In ons merk zijn de volgende pijlers terug te vinden: duurzaamheid, professionaliteit, transparantie, integriteit, respect en efficiëntie.-.

Merkkleuren en beeldmerk
Goud - wordt geassocieerd met Rijkdom. Wij beseffen dat NV Grassalco haar bestaansrecht ontleent aan de rijke Surinaamse bodem. Zonder deze mineralen en ertsen is bedrijfsvoering onmogelijk.
Blauw - weerspiegelt Betrouwbaarheid. Wij zijn een betrouwbare partner met een transparante bedrijfsvoering. Op ons kunt u bouwen.
Grijs - symboliseert Professionaliteit. Wij staan voor professionaliteit en vakmanschap.
De pijl impliceert de ontwikkelingsrichting en groei van onze organisatie.
De box symboliseert de grondstoffen; goud en steenslag.

De vorm van het gehele logo illustreert het ‘out-of-the-box’ denken en groeien van de organisatie.-.
Professionaliteit
Wij behalen kwalitatief en kwantitatief goede resultaten door voortdurende ontwikkeling en maximale inzet van capabel personeel
Integriteit
Wij doen wat wij zeggen
Leiderschap
Visionair en effectief leiderschap geven heldere richting voor de toekomst
Efficiëntie
Doelgerichte innovatie van onze bedrijfsprocessen en het naleven van internationale standaarden voor een transparante en gezonde bedrijfsvoering
Respect
Open communicatie, wederzijds respect en een goede onderlinge samenwerking zijn leidend in onze bedrijfsuitvoering
Commitment
Directie, staf en personeel werken toegewijd aan het realiseren van de organisatiedoelen
Transparantie
Transparantie is een van de pijlers voor Good Governance, waar Grassalco voor staat


Directie Leden
Wesley Rozenhout
President - Directeur
Patrick Bel
Deputy Director Commercial Affairs & Business Development
Ajay Surjbalisingh
Onder-Directeur Finance
Christien Koempai
Deputy Director Corporate Services
Mijlpalen
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
InVitroplants Grassalco in La Solitude, distrikt Commewijne
Export graniet blok naar China
Export steenslag naar Guyana
Start Verkoop ‘Steenslag in een zak’
Nieuw hoofdkantoor
Opstart plant voor kwikvrij winnen van goud in Maripaston, Para
Steenslag crusher Royal Hill, Brokopondo
ISO certificering van de organisatie
Opzet betere interne organisatie
Nieuwe CEO aangewezen
Jaarverslagen
Raad van Commissarissen
Ravi Moerlie
President-Commissaris

Vidjaprekash Thakoer
Lid
Burney Brunswijk
Lid
Marlon Cotino
Lid
Prenspari
Onze Partners