InVitroPlants Grassalco
InVitroPlants Grassalco
InVitroPlants Grassalco is een hyper-modern laboratorium gespecialiseerd in de productie van in-vitro (weefselkweek) vermeerderd plantmateriaal.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om tropisch plantaardig materiaal onder de juiste condities te kweken in de Greenhouses.

Het complex is in het jaar 2000 in gebruik genomen door een ander management onder de naam Phytotech. In 2017 nam Staatsmijnbouwbedrijf NV Grassalco de operatie over. De herstart onder het huidige management vond plaats in april 2018. Het laboratorium staat op de voormalige koffieplantage La Solitude in district Commewijne.
Over InVitroPlants Grassalco
Wat bieden wij
• Een laboratorium en kassen met een productiecapaciteit van acht (8) miljoen planten.
• Materiaal dat vrij is van bacteriën, virussen en schimmels.
• Eindproducten die voldoen aan Internationale kwaliteitsnormen.
• Toegang tot verbeterde voedselgewassen en elite variëteiten van het Franse Cirad-Vitropic.
• Een aftersales-service voor voedingsgewassen.
• Een concurrerende prijs.

Voordelen van de weefselkweek methode:
• De productie van een grote hoeveelheid planten in een korte tijd.
• Gelijke nakomelingen bij vermeedering (klonen).
• Het produceren van planten vrij van ziektes.

Assortiment plantjes uit het laboratorium of afgeharde planten uit onze kassen:
• Sierplanten voor potplantentelers: Aloe vera, sier ananas
• Voedingsgewassen voor klein, midden en grootlandbouw (plantages): bananen, bacove, ananas, gember, peper, zoete patat, suikerriet.
• Planten voor de herbegroeing van verstoorde mijngebieden.
• Vermeerdering op basis van kontrakt / order
Geschiedenis
Tijdens de Engelse overheersing (1667-1678) was La Solitude reeds geplaatst op de Engelse kaart van Suriname in de William Blathwayt atlas uit 1667. Het was gevestigd aan het einde van de Commetawenakreek en had de grootte van een kostgrond. De eigenaar was een zekere Westrope over wie verder niets bekend is. De ‘koffieplantage’ met een grootte van 2500 akkers, was toen de enige aan de Commetewanekreek. Tijdens de remigratie van de Engelsen, werden de meeste van de 177 plantages die in die periode waren gesticht, verlaten. Dat gebeurde ook met La Solitude. Op de eerste Zeeuwse kaart van Mogge uit 1671, wordt de ‘plantage’ niet meer genoemd.

La Solitude en de bijbehorende grond Oosterhuijsen zijn alleen in het prille begin
zelfstandige plantages geweest. Daarna zijn ze kost- en weidegronden geworden van de
plantage Nieuwsorg. De eerste concessie van La Solitude werd in 1684 door gouverneur Van Sommelsdijck toegekend aan Francois de Bruyn, eigenaar van Nieuwsorg. Na de emancipatie in 1863 werd Nieuwsorg gesloten en uiteindelijk verkocht aan de ex-slavenbevolking. Dat gebeurde ook met La Solitude.-.
Onze toekomst visie
De innovatie binnen de wereldwijde in-vitro sector zet zich razendsnel voort. Gebruikmakend van deze ontwikkeling biedt InVitroPlants Grassalco mogelijkheden die klanten niet alleen aanspreken, maar die ook aansluiten op hun behoeften. Zo zal steeds nieuw en kwalitatief landbouwmateriaal geїntroduceerd worden. Met behulp van geavanceerde technologie zal de beste kwaliteit plantenweefsel worden geproduceerd dat bijdraagt aan de verbetering van bestaande voedselgewassen, alsook aan de conservering van de vele planten die Suriname en de wereld rijk zijn.
Ons Managementteam
Philippe G. Dury
General Manager
serves as managing director and leads the development of InVitroPlants Grassalco. He made a PhD program in industrial organization at ESSEC and at the University of Aix-Marseille. He also hold a DBA degree in strategic planning and organization from the Aix-Marseille Graduate School of Management and a MBA in Finances from the Burgundy School of Business.

Philippe is a senior executive with a strong and successful experience in the direction of large size companies, in strategic planning and organization and in financial and logistics management as well. He has more than 30 years of professional background in the restructuring of sectors and companies in transition countries in Africa, mainly in the field of agri-business. He is specialized in change management in multi-cultural and complex human environment. He notably successfully supported the Government of Suriname from 2002 to 2015 for the restructuring and privatization of the banana sector.
Permila Bissumbhar
Deputy General-Manager
Permila ‘Mila’ Bissumbhar bezit een Master degree in Business Administration behaald aan de FHR School of Business en een Bachelor-graad in Agriculture, behaald aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. In 1994 trad zij in dienst bij N.V. Surland, later genoemd de ‘Stichting Behoud Bananensector Suriname’ (SBBS). Daar heeft zij gediend in diverse functies op beleids- en directieniveau. Voor haar vertrek bekleedde zij de functie van ‘Director of the Estate of Jarikaba’. Permila heeft 20 jaren haar krachten gegeven aan de ontwikkeling van de bananen sector. Zij heeft dat ook gedaan bij de privatisering van het bacovenbedrijf Surland, thans Food and Agriculture Industries.

ermila trad in dienst bij NV Grassalco in oktober 2015 als Manager General affairs verantwoordelijk voor de afdelingen ICT, Procurement & Warehouse en General Services. Vanwege haar ruime ervaring in management en voornamelijk in de landbouwproductie is zij vanaf maart 2018 als Deputy General-Manager aangesteld voor de operatie InVitroPlants Grassalco.-.
Marcel de Kom
Operations Manager
Na zijn studie Landbouw en Export management in Nederland, is Marcel reeds meer dan 25 jaar actief geweest in de teelt van zowel voedsel- als sierteeltgewassen in de volle grond en in kassen met name in het binnenland van Suriname. Als manager Operations was hij ook actief voor Brokopondo Watra Wood Int. in de hout- en SEMDC goudsector. Voor zijn indiensttreding bij InVitroPlants Grassalco heeft hij het project ‘Commerciële Mechanische teelt van zoete patat’ in het distrikt Brokopondo opgezet.

Als Operation manager van het lab is hij verantwoordelijk voor het vermeerderingsproces in het laboratorium en de teelt van de gewassen na het afharden in de kassen. Het proces van aflevering van het product aan zowel de lokale als internationale klant, alsook het geven van technische ondersteuning aan lokale afnemers, valt ook onder zijn verantwoordelijkheid.-.
Laboratorium ruimten
1. Cutting Room:
De snijkamer is de meest steriele omgeving in ons plant vermeerderings laboratorium. De te vermeerderen planten worden elke 4 tot 6 weken in deze ruimte opgedeeld en op vers medium geplaatst voor vermeerdering of beworteling. Zo worden er van een gewilde plant duizenden gelijke nakommelingen gemaakt. Dit wordt gedaan door onze ervaren snijdsters in zogenaamde Laminar Air Flow cabinets van de fabrikant Interflow. De cabinets worden op regelmatige basis gecertificeerd om hierin optimaal te kunnen werken.-.​


2. Media Kitchen:
In de keuken van het laboratorium wordt het plantmedium klaargemaakt. Het medium is samengesteld uit labgrade componenten van gecertificeerde toeleveranciers. De zuiverheid van de grondstoffen is van belang om de juiste vermeerdering en groei van de plant te verkrijgen. Precisie meetapparatuur en steriele bereiding van het medium zijn dé sleutel voor een goed vermeerderingsproces. Het afvullen en opslag van het medium vindt plaats in een steriele ruimte alvorens het wordt gebruik in de snijkamer.-.


3. Growing Room:
In de Growing rooms is er plaats voor een miljoen plantjes. Het groeiproces in deze ruimtes wordt dag en nacht bewaakt en steeds op de juiste temperatuur en luchtvochtigheid gehouden. De belichting wordt automatisch geschakeld als dag en nacht. Dit alles geschiedt naar gelang de groeifase van de plant in het vermeerderingsproces.-.


4. Washing Room:
In ons vermeerderingsproces wordt gebruik gemaakt van glazen potjes waarin op een voedingsbodem de planten groeien. Er is bewust gekozen voor glaswerk om het milieu zo min mogelijk te belasten. Hergebruik van het glaswerk vindt plaats via een wasproces, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bio-degradable produkten.
Onze Partners
Partnerschap met Cirad/Vitropic/Solicaz
InVitroPlants Grassalco heeft een strategische, technologische en commerciële partnerschap met Vitropic uit Frankrijk. Dit wereldbekend laboratorium is de werkarm van Cirad, het Franse landbouw onderzoekscentrum voor tropische gewassen, gevestigd in hetzelfde land. Met de samenwerking met Solicaz uit Frans-Guyana wordt beoogd om de strategie van mijnbouwbedrijven in Suriname te ondersteunen in herstel van de biodiversiteit in uitgemijnde gebieden.
Voedselgewassen
Bacove - Jobo
Zoete Patat
EXPLORATIE
Ananas bloem
Aloe-vera
Medicinale Planten
Revegetatie en Herbebossing
Technische Ondersteuning
Onze Dienstverleners