Grasshopper Gold
Het goud dat NV Grassalco op de markt brengt wordt geproduceerd in de Gravity Concentration Plant in Maripaston in het distrikt Para.
Het goud dat NV Grassalco op de markt brengt wordt geproduceerd in de Gravity Concentration Plant in Maripaston in het distrikt Para.
Het complex is ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en OHSAS 18001 gecertificeerd. Het goudwinningsproces verloopt zonder gebruik van kwik. Het goud wordt op de markt gebracht onder de merknaam Grasshopper Gold.
Maripaston Goudmijn
Achtergrond
Grassalco bezit de mijnbouwrechten voor exploratie en exploitatie van de Maripaston-concessie. Maripaston ligt 90 km ten zuidwesten van Paramaribo, de hoofdstad van Suriname, in het district Para en is gemakkelijk te bereiken over de weg.
De concessie ligt boven op de Marowijne-supergroep van de Greenstone Belts en bestaat hoofdzakelijk uit een intercalatie van metavulkanisch en metasedimentair gesteente. Gesteente van de Greenstone Belt staat bekend om zijn goede potentieel voor significante goudmineralisatie en diverse belangrijke goudmijnen zijn er gelegen (Rosebel, Omai, Aurora) alsmede afzettingen van wereldklasse waaronder die in West-Afrika en Ghana. De concessie is eveneens gelegen in een onder hoge spanning staande structurele zone en wordt doorsneden door een reeks west-noordwest tot oost-zuidoost lopende grote structuren die grotendeels en plaatselijk subparallel zijn aan de lithologische contacten. Een van deze structuren omvat de Ingi Poule-zone/afzetting waar men nu bezig is vast te stellen welke hulpbronnen er voorkomen. Andere soortgelijke structuren (Liga Poule trend) worden ook geëxploreerd en interessante significante intersecties worden opgetekend (mogelijke vindplaatsen Monkou, Monkou Oost en Zuidoost). De structuur biedt de onmiddellijke omgeving voor goudmineralisatie en de concessie heeft het potentieel voor mineralisatie zowel in een groot tonnage van lage kwaliteit als hoogwaardige goudaders.
Samenvatting van Exploratiewerk
Vanaf mei 2017 worden exploratieprogramma’s versneld uitgevoerd, waaronder boringen met diamantboortechniek, mechanisch aanleggen van sleuven en monsterneming met de grondboor met voortdurende beoordeling en evaluatie van de exploratiegegevens. De programma’s voor de boringen en sleuven waren erg succesvol en hebben een aantal mogelijke vindplaatsen met een goed potentieel voor significante goudmineralisatie geïdentificeerd. Verder werd de Ingi poule-zone opgewaardeerd tot een hulpbronnenproject. Drie van de mogelijke vindplaatsen waarop sterk wordt gefocust en die een goed exploratiepotentieel hebben dat mogelijk grotere aantrekkelijke minerale hulpbronnen omvat welke zijn geïdentificeerd en afgebakend binnen de onderzochte gebieden, zijn onder andere de vindplaatsen Zuidoost, Monkou en Monkou Oost. Deze 3 mogelijke vindplaatsen bestaan alle uit breccië-kwartsaders of een serie aders grotendeels en plaatselijk binnen siltsteen en gelegen nabij een contact tussen het siltsteen en andesiet. Bij de zuidoost gelegen vindplaats kunnen afzettingen worden gevonden over een lengte van 1,2 km, voor Monkou is dat 0,6 km en voor Monkou Oost 0,25 km, in totaal samen 2 km waarbinnen boringen kunnen worden uitgevoerd.

Een combinatie van de boringen van 2017 samen met die van 2016 en putbemonstering (putwanden, blootliggende vloer en oppervlakken) hebben geresulteerd in de vaststelling en schatting van een verwacht voorkomen van meer dan 50.000 ounces voor de Ingi Poule-zone binnen een verticale diepte van 100m. De goudmineralisatie in de Ingi Poule-zone wordt geassocieerd met enorme kwartsaders met vervormingen en boudinage. De rendabele zones bevatten gewoonlijk verspreid pyriet plaatselijk langs contacten en breuken. De kwartslenzen worden gevonden langs inkepingen en krommingen van de structuren. De testwaarden variëren gewoonlijk van 0,5 ppm tot 75 ppm.
Maripaston Operatie
Maripaston werd het middelpunt van een enorme trek naar de goudvelden na de vondst van dagzomende hoogwaardige goudhoudende aardlagen.

Grassalco’s benadering van deze mijnbouwconcessie:
• Onderzoek en ontwikkeling voor Suriname naar een geschikte kwikvrije winningsmethode
• Overdracht van opgedane kennis en technieken op het gebied van verwerking
• Strategische partner worden voor verantwoordelijke kleinschalige mijnwerkers

Kort overzicht
• Gelegen te Maripaston, district Para.
• Ruim 40 personen tewerk gesteld.
• Produceert goud (kwikvrije verwerkingsinstallatie zogeheten Gravity Concentration Plan).
• Gecertificeerd op basis van ISO-9001:2015, ISO-14001:2015 en OHSAS 18001.

Goudwinningsruimte
• Geïnstalleerde verwerkingscapaciteit: 6-8 MT vaste stoffen/ HR.
• Winningspercentage: 30-40%.
• Procedé: concentratie op basis van gravitatie, geen chemicaliën, geen kwik.

Grassalco brengt zijn goud op de markt onder de brandnaam Grashopper Gold
The Greenstone Belt
Samenvatting
De goudafzettingen van Suriname maken deel uit van het Guyanaschild, een geologische formatie Greenstone die zich uitstrekt over 415.000 km2 van Venezuela, de Guyana's en Brazilië. In Suriname beslaat de Greenstone Belt 24.000 km2 in het oosten van het land.