Wij zijn een staatsmijnbouwbedrijf dat ressorteert onder het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Onze mijnbouwrechten stellen ons in staat mineralen en ertsen uit de rijke Surinaamse bodem te exploreren en exploiteren.

 

NV Grasshopper Aluminum Company, afgekort NV Grassalco, werd opgericht op 30 augustus 1971 door de toenmalige Minister Dr. Ir. FranklinEssed van het Ministerie van Opbouw (het huidige Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen). Dit werd gedaan in samenwerking met de vroegere Minister van Financiën, dhr. Harry Radhakishun, en de gewezen plaatsvervangend President van de Centrale Bank van Suriname, dhr. Leo J. Tjon PianGi. Het doel was om samenwerkingsverbanden aan te gaan met buitenlandse maatschappijen voor de exploitatie van bauxiet in het gebied West Suriname. Ook schelpen en graniet zouden worden geëxploiteerd.

 

In september 2011 trad de huidige President-directeur, drs. Sergio Akiemboto, aan. Hij stelde samen met de staf diversificatie en uitbreiding van het portfolio van NV Grassalco voor met als doel het aanbod van grondstoffen voor zowel de lokale als internationale markt te verbeteren. Een van de eerste stappen die werden gezet, zodat hier invulling aan kon worden gegeven, was het herzien van de missie en visie.

 

Na dit traject werd met de wijzigingen een nieuwe identiteit geïnitieerd. Gezamenlijk werd besloten de markt op te gaan onder het concernmerk Grassalco, dat het paraplumerk werd voor onze product merken Grassalco Aggragete & Sands en Grasshopper Gold.