NV Grassalco heeft op vrijdag 31 augustus jongstleden symbolisch 4.400 m3 steenslag gedoneerd aan de North Bank Commewijne Toerism Cluster. Het materiaal is bestemd voor rehabilitatie van een deel van het fietspad aan de rechteroever van de Commewijnerivier. De geste is in ontvangst genomen door de ondernemers Bas Spek en Cirano Zalman, namens de cluster. Deze samenbundeling van ondernemers aan de rechteroever van de Commewijnerivier coӧrdineren de uitvoering van het project met ondersteuning van de Internationale Ontwikkelingsbank (IDB), de overheid en bedrijven en organisaties. De officiële overhandiging vond plaats op Plantage Resort Frederiksdorp tijdens een korte ceremonie. Behalve rehabilitatie van het pad, zullen er ook enkele bruggen geplaatst worden. Na voltooiing van het project zal het fietspad aaneensluitend lopen van de plantages Rust en Werk naar Bakkie, totaal 24 km. Met de steenslag van het Staatsmijnbouwbedrijf zal het traject Bakkie-Kronenburg (14 km), worden hersteld. Het materiaal wordt niet in een keer gedoneerd, maar over een langere periode.

 

CSR beleid
De donatie past in het beleid van maatschappelijk verantwoord ondernemen van Grassalco. Haar InVitroPlants laboratorium staat te La Solitude in Commewijne. Waarnemend-Directeur Corporate Services van het bedrijf, Gwen Gadden-Amelo, gaf tijdens haar toespraak ondermeer aan dat de onderneming graag een bijdrage levert aan het project, ondermeer omdat het past in haar CSR-beleid en zij diversificatie van de Surinaamse economie ondersteunt. Het bevordert verder het ondernemersschap in het gebied en opent tal van mogelijkheden voor de lokale gemeenschap.

 

Potentie
Volgens Zalman, mede-eigenaar van vakantieoord Frederiksdorp, heeft Noord-Commewijne de potentie om een belangrijk toeristisch gebied in Suriname te worden. Vooral de zwampen zouden bij goed beheer inkomsten kunnen opleveren voor het land en bewoners in het gebied. Hij noemde het gebied "een nog niet ontgonnen goudmijn dichtbij Paramaribo". Alle sprekers benadrukten hun erkentelijkheid aan het Staatsmijnbouwbedrijf voor de geste.-.

 

Foto/Afdeling Corporate Image

 

Foto/Afdeling Corporate Image

 

Foto/Afdeling Corporate Image