De kapitein van Matta, Michel Karwafoedi, waardeert het ten zeerste dat onze organisatie 1000 m3 steenslag ter beschikking heeft gesteld voor de rehabilitatie van de weg naar zijn dorp. De waarde van het materiaal is SRD 80.000,-. De ruim anderhalve kilometer weg verkeerde in een heel slechte staat. De werkzaamheden zijn vrijdag jongstleden aangevangen en worden op dinsdag 31 juli afgerond.

 

Bewoners van Matta hadden afgelopen maandag de weg naar West-Suriname bij de afslag naar hun dorp gebarricadeerd. Dit, vanwege de deplorabele staat waarin de weg naar hun dorp verkeerde. Al jaren vragen zij dat de wegstrekking wordt verhard. Collega’s werkzaam op de goudoperatie te Maripaston, hebben maandag ook last ondervonden van de wegbarricade.

 

Dhr. Karwafoedi is verheugd dat onze organisatie “medeleven” heeft getoond met zijn dorp. “Ik en de dorpelingen vinden dat een prijzenswaardig initiatief. We zijn Grassalco zeer dankbaar daarvoor. Zeker voor de snelle wijze waarop is ingespeeld op de situatie.” Nadat het ministerie van Openbare werken, Transport en Communicatie (OWT&C) het donatieverzoek had gedaan, is alles in het werk gesteld om het materiaal zo snel mogelijk te leveren. Het bedrijf NV Main Transport heeft materieel ter beschikking gesteld voor de voorbereidingen en verspreiding van het materiaal. Met deze geste heeft onze organisatie wederom inhoud gegeven aan haar beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

Foto/Afdeling Corporate Image

 

Foto/Afdeling Corporate Image

 

 

Foto/Afdeling Corporate Image