Conservation International (CI) Suriname heeft NV Grassalco benaderd voor een partnerschap bij projecten over duurzame milieubescherming en ondernemerschap. Daartoe verzorgde CI Suriname directeur, John Goedschalk, op dinsdag 24 april laatstleden een presentatie voor de bedrijfsleiding over onder meer behoud van de biodiversiteit en de duurzame wijze waarop CI denkt het milieu in stand te helpen houden. Hij behandelde kort enkele in uitvoering zijnde milieuprojecten en wees erop hoe structurele hulp gemeenschappen in ondermeer de kustvlakte en het binnenland economisch weerbaar kan maken. CI Suriname levert al meer dan twintig jaar een actieve bijdrage aan het behoud van het natuurlijk kapitaal en het stimuleren van duurzame productiesystemen voor het welzijn van de bevolking. Het probeert daarbij partners te identificeren voor ondersteuning van dit beleid. De bedrijfsleiding zal het verzoek van CI Suriname bestuderen en een antwoord aan hen formuleren.-.

 

Foto/Afdeling Corporate Image