Het plan van NV Grassalco om bauxiet te verschepen naar raffinaderijen van het Russische bedrijf Rusal, gaat niet door. Dit project zou in samenwerking met het Duitse bedrijf Oldendorff worden uitgevoerd. Door de handelssancties van de Verenigde Staten van Amerika tegen Rusal heeft Oldendorff eind april jongstleden besloten haar operaties in Guyana voor het Russische bedrijf te beëindigen.

Rusal is het op een na grootste bauxiet verwerkingsmaatschappij in de wereld. De bedoeling was om restantbauxiet uit de gesloten mijnen van Suralco in Oost-Suriname te ontginnen en samen met bauxiet uit Guyana te verschepen. De exportplannen worden nu geparkeerd, omdat Grassalco zelfstandig niet in staat is deze operatie vanuit Suriname uit te voeren. Dat komt vooral vanwege logistieke uitdagingen.

 

“Door het wegvallen van de Oldendorff opportunity zijn de korte termijn doelen om nieuw leven in te blazen in de Surinaamse bauxiet-industrie door de exploitatie van de restant bauxiet-reserves in Marowijne, niet meer te realiseren”, zegt President-Directeur van het Staatsmijnbouwbedrijf, Sergio Akiemboto. “De strategische doelen voor dit project moeten nu op middellang termijn worden geplaatst.”

 

Andere projecten
Momenteel werkt Grassalco versneld aan de feasibility study voor andere industriële activiteiten in Marowijne. Deze moeten tegen midden 2019 resulteren in operationele activiteiten voor de exploitatie van een natuursteen mijn en het fabriceren van natuursteen-produkten.-.

 

Foto/Afdeling Corporate Image

 

Foto/Afdeling Corporate Image