NV Grassalco heeft de interesse gewekt bij twee Canadese bedrijven om op haar mijnbouwrechten in het Lely en Goliath-gebergte, in jointventure verband een exploratie-programma uit te voeren. De ondernemingen zijn gevraagd om een voorstel te doen hoe zij denken de exploratie in voornoemde gebieden aan te pakken. Grassalco verwacht binnenkort met de twee bedrijven om de tafel te zitten om het concept-programma te bespreken.

De voorgesprekken met de twee ondernemingen zijn gevoerd tijdens de jaarlijkse Mineralen, Exploratie en Mijnbouw conferentie (PDAC) in Toronto, Canada die is gehouden van 4 tot en met 7 maart laatsleden. Grassalco was dit jaar vertegenwoordigd met twee personen met name de Manager Financial Affairs, Adit Moensi en de bedrijfsadviseur, Glenn Gemerts.

Meest belangrijke mijnbouwconferentie
Aan de bijeenkomst nemen jaarlijks ruim 30.000 personen deel uit 130 landen. Naast een conventie en handelsshow, wisselen investeerders van gedachten over mijnbouw gerelateerde zaken. De conferentie is de meest belangrijke over exploratie en mining in de wereld waar de nieuwste technologieen in deze sector worden gepresenteerd. Landen hebben de ruimte om bedrijven aan te trekken voor het doen van exploratie. Grassalco was gefocust op deelname aan verschillende cursussen die voorafgaan aan de conferentie. Ook het interesseren van buitenlandse bedrijven om samen exploratie-programma’s uit te voeren in het Lely- en Goliathgebergte was mikpunt. Twee ondernemingen zijn benaderd om een voorstel daartoe te doen. Ook is een seminar bijgewoond, waarbij 25 jaar ervaring van Canada diamant mining is gedeeld.

Suriname Day
De delegatie was ook aanwezig op de Suriname Lunch, een activiteit aangeboden door goud multinational IamGold. Presentaties op de Guyana Mining Day zijn ook bijgewoond. Ons land zal op de conferentie van 2019 van 3 tot en met 6 maart een Suriname Day organiseren. Ter voorbereiding hiervan is de Canadese consultant, George Ross, door NH gecontracteerd om ons land te ondersteunen met de voorbereidingen. Hij heeft op 21 februari j.l. een bezoek gebracht aan de Maripaston Gold Operations van het Staatsmijnbouwbedrijf.

 

Foto/Afdeling Corporate Image