Bewoners van plantage La Solitude en omgeving hebben tijdens een openbare meeting informatie ontvangen over de resultaten van de Milieu en Sociaal Effecten studie (MSES) dat NV Grassalco in 2017 heeft laten uitvoeren in hun woongebied. De studie is gedaan in verband met het exploїteren van de zandput van het Staatsmijnbouwbedrijf dat een mijnbouwrecht daartoe bezit in bedoeld gebied. De onderneming vindt het belangrijk dat de bewoners van de plantage op de hoogte zijn welke effecten het project heeft op mens en milieu. Met de studie geeft het bedrijf niet alleen inhoud aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar voldoet zij aan de gestelde ISO 14001 eisen.

Samenwerking
De MSES/ESIA is uitgevoerd in samenwerking met deskundigen van de Anton de Kom universiteit van Suriname (Adekus), de Waterloopkundige dienst, het Nationaal Herbarium Suriname en Natuurbeheer Suriname. De resultaten zijn gepresenteerd door de MSES/ESIA Specialist tevens Adekus docente Milieu Wetenschappen, Louise Zuilen. Voor het schrijven van het document heeft Exploration Database and GIS Officer van Grassalco, Benito Bonte, meegeholpen met het in kaart brengen van het gebied. De meeting is gehouden op de Openbare school te De Hulp. Onder de aanwezigen bevonden zich een vertegenwoordiger van de distrikts-commissaris van Commewijne en distrikts- en ressortraadsleden. De studie was op de eerste openbare meeting in november 2016 reeds aangekondigd en was de bewoners en andere aanwezigen beloofd dat de resultaten bekend zouden worden gemaakt. Nadrukkelijk is hen aangegeven hoe vooral de nadelen van het project zullen worden aangepakt.

Werkgelegenheid
Na de presentaties zijn de aanwezigen volop in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en opmerkingen te maken. Velen waren geїnteresseerd of het project werkgelegenheid zal bieden aan werklozen in het district en welke andere voordelen zij zullen hebben aan de investering. Enkelen wilden weten hoe de operatie van de zandafgravingen eruit zal zien. Op een vraag zijn de aanwezigen kort geїnformeerd over de plannen van Grassalco met het plantvermeerderings laboratorium dat in hetzelfde gebied staat.-.