Er wordt goed gebruikt gemaakt van de drie Kruwa kampen in het Inheemse dorp Redi Doti in het distrikt Para. Er zijn daaronder intussen diverse vergaderingen en andere activiteiten gehouden. Op verzoek van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (Vids) heeft NV Grassalco eerder dit jaar een van twee kampen met een grootte van twaalf vierkante meter (m2) geschonken. Het grootste kamp is 16 m2.
De kampen hebben eerder dit jaar als accommodatie gediend bij de zevende Vids-conferentie over versterking van het traditioneel Inheems gezag en Inheems leiderschap. Deze meeting vindt jaarlijks plaats in een ander dorp. Dan komen alle dorpshoofden die zijn aangesloten bij de Vids bijeen om in gemeen overleg het beleidsplan van de organisatie samen te stellen. De doelstellingen voor het komend jaar worden bepaald en staat aangegeven hoe die te realiseren.  
Dit jaar is de conferentie gehouden in augustus te Redi Doti. Vier dagen lang waren toppers van de Vids in dit dorp in vergadering bijeen. Diezelfde week is Theo Jubitana gekozen tot de nieuwe voorzitter van de organisatie. Hij neemt de hamer over van Lesley Artist die zich niet herkiesbaar heeft gesteld. Artist, dorpshoofd van Redi Doti, is Grassalco zeer erkentelijk voor de geste. Ook Jubitana is het staatsmijnbouwbedrijf dankbaar voor het gebaar. Ze hebben beloofd de accommodatie goed te onderhouden. 

 

Foto/Afdeling Corporate Image