NV Grassalco heeft vorige maand twee printers en een brushcutter geschonken ten behoeve van de gemeenschap van Brokopondo. De mulo en LBO school in Brokopondo ontvingen elk een printer, terwijl de brushcutter is aangeschaft voor atletiekvereniging Pondo Basi.

 

“Wij zijn heel blij met deze donatie en zullen er heel goed gebruik van maken”, was de eerste reactie van het schoolhoofd van Mulo Brokopondo, Ria Atipa. Ook haar collega van LBO Brokopondo, Marion Jackson, oogde gelukkig met de geste. De printer zal volgens haar mede bijdragen aan de ontwikkeling van haar leerlingen. Die kunnen nu de nodige documenten voor hun studie op school kopiëren. De Cubaanse trainer van Pondo Basi, Orion Hernandez, werd bijna emotioneel tijdens het in ontvangst nemen van de brushcutter. “Ik heb zoveel personen en bedrijven gevraagd om te ondersteunen. Maar alleen Grassalco heeft positief gereageerd op mijn verzoek. Daar ben ik zeer, zeer blij mee”, zei hij in het Sranan.

 

Project Station Race

 

De printers zijn aangeschaft als ondersteuning van het project ‘Station Race’ van het Bureau Gender Aangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het ministerie wilde dit jaar de apparatuur als prijs beschikbaar stellen voor scholen in Brokopondo die als winnaar uit de bus zouden komen uit bedoeld project. Station Race is een spel, waarbij groepen leerlingen via verschillende stations in een kringsgewijde volgorde, zich van de ene naar de andere post verplaatsen. Bij elk station worden vragen beantwoord en opdrachten uitgevoerd die te maken hebben met gender, Gendergelijkheid/ gendergelijkwaardigheid, Kinderrechten, Huiselijk geweld, Incest en Kindermisbruik. De leerlingen van Brokopondo zijn op een informatiedag op een creatieve en educatieve manier ingelicht over gender aangelegenheden.
Volgens BiZa heeft de verspreiding van gendergelijkheid een nationaal karakter en moet daardoor ook de distrikten bereiken. De aktiviteit wordt al een paar jaren georganiseerd door het ministerie. Het project is al uitgevoerd op Mulo Ellen in Commewijne, Mulo Henar in Nickerie en in Paramaribo op de Louiseschool.

 

Functie

 

De brushcutter zal Pondo Basi in staat stellen om met vrijwilligers de 400 meter lange grasbaan zelf te onderhouden. De laatste tijd kon de baan niet worden gebruikt vanwege het hoog wied dat er stond. Naast de leden van de vereniging maken de diverse scholen in Brokopondo centrum gebruik van de baan. De functie van de vereniging is om talent in Brokopondo te ontdekken en te ontwikkelen. Haar missie is om haar atleten naar dat niveau te tillen dat zij kunnen meedoen aan de olympische Spelen. Enkele van haar leden vertegenwoordigen Suriname op internationale atletiek wedstrijden.

 

Pondobasi is een athletiekvereniging die gevestigd is in het district Brokopondo. Zij hebben als functie het ontdekken en ontwikkelen van talent in dit district en als missie de athleten te laten participeren in de Olympische Spelen.
Voor de training moeten zij gebruik van de 400 meter lange grasbaan.

 

Met de gedoneerde brushcutter zal de trainer met behulp van enkele vrijwilligers, zelf zorgen voor onderhoud van de athletiekbaan, zodat de athleten en leerlingen van de diverse scholen, weer optimaal gebruik ervan kunnen maken.


Voor het project genaamd “Station Race” heeft Grassalco het Ministerie van Binnenlandse Zaken ondersteunt door 2 printers aan te schaffen ten behoeve van 2 scholen in het distrikt Brokopondo.

 

Deze aktiviteit wordt al een paar jaren georganiseerd door het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa). De voorgaande jaren is dit project uitgevoerd op Mulo Ellen in het distrikt Commewijne, Mulo Henar in het distrikt Nickerie en in Paramaribo op de Louiseschool. Dit keer hadden zij als doelgroep de leerlingen van de Mulo- en LBO school in het distrikt Brokopondo.

 

De Station Race
Station Race houdt in, dat er verschillende ‘stations’ of informatie posten worden geplaatst. Het principe ‘station race’ houdt in dat de groepen zich simultaan begeven en verplaatsen van de ene post naar de andere in een kringsgewijze volgorde, nadat de ene post is afgehandeld. Aangezien het om de hele school gaat zullen de leerlingen in groepen worden verdeeld van maximaal 15 personen. Afhankelijk van de grootte van de school, zal het aantal groepen worden gevormd. Telkens zullen er dan 6 groepen (van maximaal 15 leerlingen) en 6 stations worden gevormd.

 

Het doel
Omdat het verspreiden van gendergelijkheid een nationaal karakter heeft en dus ook de districten moet bereiken is ervoor gekozen om voor de leerlingen van het distrikt Brokopondo een informatiedag te organiseren waarbij zij op een creatieve en educatieve manier worden ingelicht over de begrippen Gender, Gendergelijkheid/ gendergelijkwaardigheid, Kinderrechten, Huiselijk geweld, Incest en Kindermisbruik.

Het ministerie was tevreden met de participatie van de leerlingen en blikt terug op een geslaagd project.

 

Foto/Afdeling Corporate Image

 

Foto/Afdeling Corporate Image