De Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) en NV Grassalco gaan elkaar ondersteunen op het gebied van kennisontwikkeling, onderzoek en duurzaam gebruik en beheer van de natuurlijke hulpbronnen in Suriname. Dit zal geschieden door het uitvoeren van gezamenlijke projecten, programma’s en activiteiten. Daartoe hebben partijen op 10 augustus een samenwerkingsovereenkomst getekend in het kantoor van het Universiteitsbestuur.


Afgesproken is dat Grassalco AdeKUS zal bijstaan, ondermeer bij het voorbereiden, indienen en financieren van projecten en het beschikbaar stellen van stage-plekken en andere wetenschappelijke onderzoeksmogelijkheden. Daarnaast zal het staatsmijnbouwbedrijf haar data delen met de instelling voor wetenschappelijk onderzoek en publicatie.


De AdeKUS zal ondermeer wetenschappelijke kennis en expertise uitwisselen met de staatsonderneming. Vervolgens zal zij onderwijsmodules ontwikkelen die de kennis in het land op het gebied van mijnbouw, waaronder exploratie, exploitatie, wetgeving, handel, milieu en financiering, helpen tillen naar een hoger niveau.


Win-win situatie
Zowel de voorzitter van het universiteitsbestuur, Jack Menke, als president-directeur van Grassalco, Sergio Akiemboto, kwalificeren het partnerschap als een “win-win situatie”. Menke geeft aan dat het de bedoeling is dat de AdeKUS die vanuit een onderwijshoek is ontstaan, wetenschappelijk onderzoek dé plaats geeft die het rechtmatig toekomt. In haar beleidsplan staat bedoeld onderzoek daarom hoog in het vaandel. De universiteit zit momenteel in een traject, waarbij jonge wetenschappers de mogelijkheid wordt geboden om kwalitatievere wetenschappelijke studies te verrichten.


Bewuste keus
De president-directeur van Grassalco, Sergio Akiemboto, geeft aan dat het een bewuste keus is geweest om een samenwerkingsverband aan te gaan met de AdeKUS. “Met deze samenwerking wil de onderneming een bijdrage helpen leveren aan de ontwikkeling van onze universiteit. Het betreft een win-win situatie gericht op kennisontwikkeling, waarbij het vooral gaat om het beheer en nuttig gebruik maken van onze natuurlijke hulpbronnen.” Dit moet volgens Akiemboto veel meer vorm krijgen en op een wetenschappelijke basis. Hij benadrukt daarbij het belang van dataverzameling om daadwerkelijk beleid uit te stippelen.*

 

Foto/Afdeling Corporate Image

 

Foto/Afdeling Corporate Image