U gaat de rekentool voor de berekening van de hoeveelheid te bestellen materiaal gebruiken. Voordat u dat doet, is het aan te raden bijbehorende tekst goed te lezen.


Deze rekenhulp rekent op basis van uw invoergegevens. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee wij deze rekenhulp hebben gemaakt, kunnen op generlei wijze rechten worden ontleend aan de berekeningen die als indicaties zijn bedoeld.


Neem daarom bij twijfels even contact op met een van onze verkoopmedewerkers alvorens u op grond van de door u ingevulde informatie nader gaat handelen.